Den ordblinde och frimärkssamlande fågelskådarens minnen

Torda Larsensis

"I fåglarnas värld finns spänning och dramatik, där utspelas roande ting och där möter mycket som stämmer sinnet till eftertanke"; orden är ursprungligen skrivna av den kände ornitologen och författaren Erik Rosenberg, Mäster Erik. I föreliggande bok ges många utsökta exempel på den mångfald av fantastiska fågelupplevelser som möter den uppmärksamme betraktaren. Författaren skildrar i Rosenbergs anda vardagliga iakttagelser i närområdet och intryck från resor runtom i världen med en upptäckariver som smittar av sig. Framställningen bygger på en skarpögdhet och begrundan inför såväl det välbekanta som det sällsamma kryddad med värme och humor inför sina egna och andras relation till fåglarnas brokiga värld. En upplevelserik och minnesvärd stund väntar läsaren.

 

Kent Larsson

 

Pris 125 kr + porto.

Beställ från info@isonine.se