ISONINE.COM

  • Programmering
  • TQM/ISO9000
  • Effektivisering

 

 

Vad kan vi?

Företaget har goda erfarenheter att som konsult vara projektledare eller bollplank vid införandet av TQM/ISO9000 i mindre tillverkande företag och  utbildningsföretag.

ISONINE agerar även konsulter inom bygg och installationsteknik. Personalen utför även interna kvalitetsrevisioner eller andra parts kvalitetsrevisioner, företrädesvis åt företag i byggbranschen.

Vi används ofta som bollplank eller projektdeltagare i projekt som hanterar tryckfall- installations- och kvalitetssäkringsproblem.

Programmering

Vi har utvecklat den populära programmet Tryckfall. Där du kan beräknar tryckfallet per löpmeter rör för de flesta rör typer som används i installationer för vilken vätska som man önskar.

Vi utvecklar programvaror efter kundens önskemål och krav, samt skräddarsyr en lösning som passar just Ert företag.

Vår nästa programprodukt är ett Mollierdiagram för fuktig luft. Där kan Du genom att klicka på diagrammet erhålla entalpi, temperatur, vatteninnehåll, relativa fuktigheten, våt temperatur, daggpunkt och densitet. Dessa uppgifter läggs även i klippbordet.

 

 

Vi har goda kunskaper i kvalitetsteknik och installationsteknik. Vi utför ofta kurser åt kursgivande organisationer om TQM/ISO9000 och installationsteknik.Vi kan även hjälpa till att utveckla kvalitetssystem för hantering av datadokument.

 

Nyheter

2006-11-18 h-x diagram och Mollierdiagram för fuktig luft.

2006-01-12 Lansering av ny bok.

2006-01-11 Updatering websida.

2005-02-24 Vår nya webbprojekt initierats